Contact

Metal Forming

Henryk Woźniak

ul. Jana Pawła II nr 14
61-139 Poznań, Poland

NIP:  783-116-83-78
REGON:  634522868

dr inż. Henryk Woźniak – mob. : +48 602 318 910
e-mail:  wozniak@henrykwozniak.pl

Monday – Friday 8:00-16:00
Office – mob.: +48 668 143 420
fax: +48 61 877 00 62

Ban Zachodni WBK S.A. 11 Oddział Poznań
Nr rachunku: 33 1090 1463 0000 0001 0168 0075