List of academic achievement

Selected publications and papers

 1. Woźniak H.: Wyciskanie na zimno korpusu amortyzatora, Obróbka Plastyczna , z 1, TXV,1976.
 2. Woźniak H.: Siły w procesie wyciskania przeciwbieżnego na zimno wyprasek cylindrycznych z otworem prostokątnym, Obróbka Plastyczna , z 1, TXVI, 1977.
 3. Woźniak H.(współautor): Ocena materiałów hutniczych  z punktu widzenia wymagań obróbki plastycznej, Poznań INOP, cz. 1, Pręty, 1980.
 4. Woźniak H.: Sposób wyznaczania sił i nacisków jednostkowych przeciwbieżnego wyciskania na zimno naczyń i współbieżnego tulei, Obróbka Plastyczna , z 2, TXX,1981.
 5. Woźniak H.: Średni nacisk jednostkowy wyciskania a twardość materiału wyciskanego na zimno,  Obróbka Plastyczna , z 1/2, TXXI,1982.
 6. Woźniak H.: Badanie związków jednostkowych nacisków wyciskania na zimno z mechanicznymi własnościami materiałów,  Obróbka Plastyczna , z 3/4, TXXI,1982.
 7. Woźniak H, Łabędzki W.: Wyciskanie na zimno stalowego tłoka do hamulców tarczowych lic. BF Goodrich,  Obróbka Plastyczna , z 3, TXXIII,1984.
 8. Woźniak H.: Ocena oporu plastycznego odkształcania stali do wyciskania na zimno,  Obróbka Plastyczna , z 2, TXXVI,1987.
 9. Woźniak H.: Nowa metoda oceny oporu plastycznego odkształcania stali przeznaczonych do przeciwbieżnego wyciskania naczyń na zimno, Obróbka Plastyczna Metali, Nr 3, s. 15-19, INOP Poznań, 1989.
 10. Woźniak H., Łabędzki W.: Izotermiczne wyciskanie współbieżne stopu Mn-Al-C, Obróbka Plastyczna Metali, Nr 4, s. 18-22, INOP Poznań, 1991.
 11. Woźniak H.: Tłoczenie wielostopniowe wytłoczek walcowych ze stali 0H18N9, Obróbka Plastyczna Metali, Nr 5, s. 37-42, INOP Poznań, 1993.
 12. Woźniak H,  Górniak A.: Kształtowanie na zimno tulejek z metali nieżelaznych na prasie wielozabiegowej, Obróbka Plastyczna Metali, Nr 2/3, s.85-90, INOP Poznań, 1994.
 13. Koszla B., Materniak J., Woźniak H.: Wyciskanie metali na zimno, Zeszyty Naukowe P.P. Mechanika Nr 39, s.38-44,Poznań, 1994.
 14. Woźniak H.: Odkształcenia sprężyste w matrycy z jednym pierścieniem wzmacniającym, Obróbka Plastyczna Metali, T VIII, Nr 3, s.27-35, INOP Poznań, 1997.
 15. Woźniak H.: Rozkład grubości ścianki w wytłoczkach stożkowych kształtowanych hydromechanicznie, Zeszyty Naukowe P.P. Mechanika Nr 44, s.151-157, 1997.
 16. Woźniak H.: Porównanie wskaźników odkształcenia promieniowego przy wyciskaniu przeciwbieżnym, obliczonych różnymi wzorami, Obróbka Plastyczna Metali, T. IX, Nr 1, s. 33-38, INOP Poznań, 1998.
 17.  Ziółkiewicz S., Woźniak H.: Próba zastosowania programu FORM-2D do symulacji procesu wyciskania na zimno odkuwki częściowo niesymetrycznej, Obróbka Plastyczna Metali, T. IX, Nr 1, s. 39-45, INOP Poznań, 1998.
 18. Wąsikowski J., H. Woźniak H., Wilczyński G.: Mikroprocesorowy układ sterowania siłą dociskacza w tłoczeniu blachy, Materiały konf. „Zastosowanie Komputerów w Zakładach Przetwórstwa Metali” 5 Konferencja KOMPLASTECH w Bukowinie Tatrzańskiej, 1998.
 19. Jackowski J., Woźniak H.: Propozycja reorganizacji procesu wytwarzania kubków ogniw Leclanche’go, Materiały konf. „Projektowanie procesów technologicznych” TPP’98, Poznań-Czerniejewo, 1998.
 20. Woźniak H.: Tłoczenie głębokiej stalowej puszki prostokątnej z kołnierzem, Obróbka Plastyczna Metali, T. X, Nr 5, s.21-26, INOP Poznań, 1999.
 21. Woźniak H.: Wyznaczanie parametrów siłowych tłoczenia hydromechanicznego wytłoczek osiowo-symetrycznych, Obróbka Plastyczna Metali, T.XI, Nr 3, s. 83-91, INOP Poznań, 2000
 22. Woźniak H.: Gięcie na wzorniku eliptycznym metodą owijania listwami bez poślizgu, Obróbka Plastyczna Metali, T. XI, Nr 4, s.47-50, INOP Poznań, 2000.
 23. Woźniak H.: Dobór ciśnienia cieczy w procesie wytłaczania hydromechanicznego wytłoczek cylindrycznych bez przewijania materiału w strefie hydraulicznego promienia ciągowego, Arch. Techn. Maszyn i Automatyzacji, Vol.21, nr 1, s.215-224, Poznań, 2001.
 24. Woźniak H.: Dobór ciśnienia cieczy w procesie wytłaczania hydromechanicznego wytłoczek cylindrycznych z przewijaniem materiału w strefie hydraulicznego promienia ciągowego, Arch. Techn. Maszyn i Automatyzacji, Vol.22, nr 1, s.217-225, Poznań, 2002.
 25. Woźniak H.: Wady w wyrobie rurowym spęczanym na zimno w zamkniętej matrycy, Obróbka Plastyczna Metali, T. XIII Nr 1, s. 25-32, INOP Poznań, 2002.
 26. Woźniak H., Drenger T.: Ocena przydatności blach stalowych połączonych spawaniem laserowym do operacji tłoczenia, XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, „Konstrukcja i technologia wytłoczek i wyprasek”, Poznań-Wąsowo, 14-16.06.2004, Obróbka Plastyczna Metali, T XV, Nr3, s.15-26,  INOP Poznań, 2004.
 27. Żmudzki A., Pidvysotskyy V., Pietrzyk M., Woźniak H., Plewiński A., Drenger T.: Zastosowanie analizy odwrotnej do wyznaczania parametrów procesu tłoczenia , dających najmniejsze sprężynowanie powrotne, Rudy Metale R49,nr 1, s.2-6, 2004.
 28. Woźniak H.: Ocena jakości spoin Cu-Cu i Al-Cu wykonanych metodą spajania na zimno, Obróbka Plastyczna Metali, T.XV, Nr1, s.5-10, INOP Poznań, 2004.
 29. Woźniak H.: Zastosowanie metody doczołowego spajania na zimno Al-Cu w produkcji końcówek kabli energetycznych, Referat, Materiały II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej, Poznań, 4-5.11.2004, Manufacturing ’04, Politechnika Poznańska, 2004.
 30. Woźniak H.: Badania parametrów doczołowego spajania na zimno Al-Cu i ocena wytrzymałości spoin, Referat, VII Seminarium Sekcji Obróbki Plastycznej Komisji Budowy Maszyn PAN Oddział w Poznaniu, Politechnika Poznańska 16.12. 2004.
 31. Woźniak H., Borowski J., Jóźwiak K., Samolczyk J.:  Wpływ temperatury na wytrzymałość doczołowego złącza Al-Cu uzyskanego metodą obróbki plastycznej na zimno, Obróbka Plastyczna Metali, T.XVI, Nr5, s.39-48, INOP Poznań,  2005.
 32. Żmudzki A., Śledzińska A., Pietrzyk M., Woźniak H., Plewiński A.,  Drenger T.: Numerical simulations of deep drawing for control of  produkt quality, International conference  “ Net-shape sheet metal forming”13-16.05.2005, Poznań-Wąsowo, s.55-68, INOP Poznań, 2005.
 33. Woźniak H., Plewiński A., Drenger T.: Springbach of drawpieces formed of tailor welded blanks, International conference  “ Net-shape sheet metal forming”13-16.05.2005, Poznań-Wąsowo, s.181-194, INOP Poznań, 2005.
 34. Drenger T., Niechajowicz A., Plewiński A., Polak S., Woźniak H., Zimniak Z.: Zastosowanie modelowania matematycznego procesów kształtowania blach do kompensacji powrotnych odkształceń sprężystych, XIV Konferencja sprawozdawcza „METALURGIA 2006” 11-14.10.2006, Krynica 2006.
 35. Woźniak H.: Zmiana struktury geometrycznej powierzchni spajanych doczołowo prętów Al i Cu metodą spęczania na zimno, Referat, IX Seminarium Sekcji Obróbki Plastycznej Komisji Budowy Maszyn PAN Oddział w Poznaniu, Politechnika Poznańska 14.12. 2006.
 36. Woźniak H.: Ewolucja struktury geometrycznej powierzchni podczas procesu spajania na zimno metodą spęczania, Zeszyty Naukowe P.P. Mechanika, nr 1, 2007.
 37. Woźniak H.: The results of the so far performer investigations of Al-Cu butt cold pressure welding by the method of upsetting, Archives of Civil and Mechanical  Engineering, Wrocław 2009, Vol. IX, No1, s.135-145.
 38. Samolczyk J., Woźniak H.: Wyznaczenie naprężeń własnych metodą sin2ψ w stemplach do wyciskania przeciwbieżnego wyrobów z cynku, Obróbka Plastyczna Metali, Poznań 2009, T. XX, Nr 2, s. 37-48.
 39. J. Samolczyk, J. Borowski, H. Woźniak, K. Józwiak: Residual Stresses in Punches for Backward Extrusion, Materials Ewaluation, The American Society for Mondestruktive Testing, Vol.72, No.2, is on pp.181- 185, February 2014.