Obróbka plastyczna metali

Wyciskanie na zimno jest to rodzaj obróbki plastycznej metali oraz tworzyw sztucznych. Podczas wyciskania materiał umieszczony w matrycy zostaje poddany kształtowaniu.

Tłoczenie blach na zimno to również proces obróbki plastycznej metali. Proces ten przeprowadza się za pomocą tak zwanych tłoczników, na prasach mechanicznych lub hydraulicznych.

Kształtowanie na zimno to także odmiana obróbki plastycznej metali, polega on na wywieraniu nacisku na materiał naczyniu w celu zmiany kształtu.