Oferta

Oferujemy:

 • Badania w zakresie kształtowania wyrobów z blach w operacjach: wykrawania, tłoczenia sztywnymi i elastycznymi narzędziami np. tłoczenia hydromechanicznego, gięcia, kształtowania obrzeży wytłoczek i otworów
 • Badania w zakresie obróbki objętościowej przede wszystkim wyciskania, spęczania, wyciągania, przepychania itp.
 • Projektowanie procesów technologicznych i oprzyrządowania w zakresie jak wyżej
 • Produkcję wyrobów kształtowanych na prasach mechanicznych (250T, 63T, 25T, 12T) i hydraulicznych (63T) oraz na prasie automatycznej z podajnikiem szczękowym (30T)
 • Produkcję narzędzi: stempli i matryc do wyciskania, wykrawania, tłoczenia
 • Regenerację i modernizację oprzyrządowania
 • Diagnostykę, przeglądy i remonty maszyn i urządzeń: pras, podajników
 • Opracowywanie ekspertyz, opiniowanie maszyn i technologii
 • Doradztwo techniczne
 • Przyrządy do obróbki plastycznej
 • Kształtowanie na zimno
 • Wyciskanie na zimno
 • Tłoczenie blach na zimno