Przykłady tematyki konsultacji i ekspertyz

  • „Konsultacje naukowo – techniczne dotyczące innowacyjności technologii wykonawstwa nowego typu tłoczników wielotaktowych”,
  • „Analiza wyników prób tłoczenia drzwi zmywarki oraz propozycje działań w celu wyeliminowania przyczyn pękania i fałdowania wytłoczek”,
  • „Ustalenie przyczyn pękania wytłoczek oparć foteli autobusowych ze stali austenitycznych podczas procesu tłoczenia”,
  • „Analiza przydatności statycznej próby rozciągania do oceny przyczyn fałdowania rur podczas procesu gięcia metodą owijania”,
  • „Konsultacje w sprawie przyczyn pękania rur podczas kształtowania na nich kołnierza metodą spęczania z wyboczeniem”,
  • „Przyczyny powstania miejscowych wad na powierzchniach  roboczych zaginarki mechanicznej  X0CR 2000”.