Przykłady tematyki konsultacji i ekspertyz

– „Konsultacje naukowo – techniczne dotyczące innowacyjności technologii wykonawstwa nowego typu tłoczników wielotaktowych”,

– „Analiza wyników prób tłoczenia drzwi zmywarki oraz propozycje działań w celu wyeliminowania przyczyn pękania i fałdowania wytłoczek”,

– „Ustalenie przyczyn pękania wytłoczek oparć foteli autobusowych ze stali austenitycznych podczas procesu tłoczenia”,

– „Analiza przydatności statycznej próby rozciągania do oceny przyczyn fałdowania rur podczas procesu gięcia metodą owijania”,

– „Konsultacje w sprawie przyczyn pękania rur podczas kształtowania na nich kołnierza metodą spęczania z wyboczeniem”,

– „Przyczyny powstania miejscowych wad na powierzchniach  roboczych zaginarki mechanicznej  X0CR 2000”.