Przykłady tematyki opracowanych opinii

  • Opinia techniczna o możliwości produkcji wytłoczek stalowych przez poddostawców włoskich na podstawie wyników audytu u tych poddostawców,
  • Opinia o innowacyjności  technologii kształtowania wyrobów z blach w gnieździe automatycznego gięcia RoboCELL, dla projektu UE,
  • Opinia o innowacyjności technologii gięcia na zimno kształtowników i rur stalowych i aluminiowych, dla projektu UE,
  • Opinia na temat pras krawędziowych firmy LVD oraz TRUMPF, dla projektu UE,
  • Opinia o innowacyjności  maszyn do podwójnego zaginania obrzeży podkładów  znaków drogowych, dla projektu UE,
  • Opinia o innowacyjności technologii wytwarzania  nowego typu komponentów tłumiących drgania w zawieszeniu samochodu, dla projektu UE,
  • Opinia na temat innowacyjności technologii głębokiego nie kołowego kształtowania blach o wysokich parametrach mechanicznych, dla projektu UE,
  • Opinia na temat: Proces technologiczny kształtowania obróbką plastyczną sprzęgłowych końcówek wałów transmisyjnych,
  • Opracowanie opinii dotyczącej kucia bezwypływkowego łączników do instalacji wody pitnej i sanitarnej z ekologicznych bezołowiowych stopów miedzi, dla projektu UE,
  • Opracowanie oceny innowacyjności technologii i konstrukcji narzędzi zastosowanych przez firmę BOSCHERT w centrum obróbczym blach CNC TRI, dla projektu UE,