Przykłady tematyki badawczej z ostatnich 10 lat

 • „Badania czynników wpływających na zużycie ścierne stempli do wyciskania przeciwbieżnego naczyń z cynku, w produkcji masowej”,
 • „Badania odkształceń sprężystych w wytłoczkach karoseryjnych z blach jednolitych i spawanych laserem”,
 • „Wyeliminowanie zjawiska pękania materiału wytłoczki Deckel LA podczas jej kształtowania w tłoczniku wielotaktowym”,
 • „Ustalenie przyczyn nadmiernego pocieniania i pękania wytłoczek zespołu zawieszenia tylnego samochodów osobowych, kształtowanych w tłoczniku wielotaktowym dwurzędowym”,
 • „Dobór geometrii narzędzi do wytłaczania i przetłaczania wytłoczki Hülse w przyrządzie wielotaktowym”,
 • „Badania i dobór parametrów kształtowania z blach  części składowych filtrów oleju oraz ocena przydatności blach do poszczególnych operacji kształtowania plastycznego”,
 • „Badania przebiegu procesów obróbki objętościowej: cięcia, spęczania, wyciskania, wyciągania, przepychania”,
 • „Badania metalograficzne wad w wytłoczkach filtrów oleju oraz badanie właściwości blach DC01 i DC04”,
 • „Analiza odkształceń sprężystych i plastycznych wytłoczek L-shape oraz badania kontrolne geometrii wytłoczek”,
 • Nadzór nad próbami technologicznymi i dobór parametrów tłoczenia stalowego korpusu kosiarki,
 • „Badania i wdrożenie technologii tłoczenia hydromechanicznego wytłoczek z dnem kulistym”,
 • „Badanie mechanizmu spajania na zimno  Al i Cu metodą spęczania”,
 • „Badania procesu gięcia uchwytów z drutu Ø 7 do przenośnych butli gazowych”,
 • „Badania procesu wyciskania na zimno ze sterowanym wypływem materiału, aluminiowych obudów filtrów paliwa gazowego do przemysłu motoryzacyjnego”.