Przykłady tematyki szkoleń

 • Podstawowe wiadomości o plastycznym kształtowaniu metali.image
 • Przebiegi procesów plastycznego kształtowania wyrobów z blach.
 • Przebiegi procesów plastycznego kształtowania wyrobów z prętów (obróbka objętościowa).
 • Budowa i eksploatacja maszyn do obróbki plastycznej.
 • Mechanizacja i automatyzacja maszyn i urządzeń.
 • Projektowanie oprzyrządowania.
 • Projektowanie wyrobów kształtowanych obróbką plastyczną.
 • Projektowanie procesów technologicznych.
 • Dobór materiałów do kształtowania plastycznego.
 • Smarowanie w obróbce plastycznej metali.
 • Zasady doboru pras do operacji technologicznych.
 • Zagadnienia recyklingu.
 • Metody badań wyrobów i procesów.
 • Inżynieria napraw, regeneracji i modernizacji oprzyrządowania i maszyn.